ulasissendikasi
  Doç.Dr. Cumhur AYDIN
 

Trafik Güvenliği ve Eğitimi


Dr. AYDIN, Cumhur
Atılım Üniversitesi  İnşaat Mühendisliği Bölümü  Öğretim Üyesi


1.Giriş
Türkiye'de 'Trafik Güvenliği' konusunda kalıcı, sürekli iyileşmeler sağlanamamasının nedenlerinin bir kez daha değerlendirilmesi gerekir. Her yıl bu alanda değişik panel, teknik toplantı ya da  konferanslar düzenlenmesine ve bu etkinliklerde sayısız öneri, sonuç raporu hazırlanıp, kamuoyu ile paylaşılmasına karşın, bu hususların uygulamaya yansımaması nasıl izah edilmelidir?
İkinci Trafik Şurası bu çerçevede nasıl dikkate alınmalıdır? Bu bildiride öncelikle kısaca trafik güveliği konusunda bugüne kadar yapılanlar ve yapılamayanlar değerlendirilecek, daha sonra trafik eğitimi konusu incelenecektir.

2. Trafik Güvenliği konusunda neden başarılı olamıyoruz?
a) Mevcut Durum
1990-2000 döneminde trafik kazalarında yılda ortalama 10 000 insanımızı yitirdik. Uzun süre yalnızca polis bölgesinde kaza noktasındaki kayıpları, toplam rakkam olarak dikkate aldık ve bugünde almayı sürdürüyoruz. Oysa jandarma bölgesi, kaza sonrası hastaneye ulaşım ve nihayet uluslararası tanım gereği hastanede 30 gün içindeki kaza sonrası ölümleri de dikkate aldığımızda, yıkımın boyutu anlaşılmaktadır. Son dört yıl içinde dönem dönem izlenen görece kimi düşüşler hiç bir biçimde olmayan sistematik ve bütüncül bir yaklaşımın ürünü olamaz. Değişik çalışmalar; yaşanan ekonomik krizler, buna bağlı olarak gözlenen akaryakıt tüketimindeki azalmaların taşıt hareketliliğini belirlenen dönemlerde azalttığını ortaya koymaktadır. Öyleyse trafik güvensizliği sorunu yıllardan bu yana ve bugün olanca vahametiyle önümüzde durmaktadır.

b) Yapılanlar-yapılamayanlar
Trafik güvenliği konusunda belirgin iyileşmeler sağlanamamasının temel nedenleri şöyle özetlenebilir:
"    Trafik güvenliği birden fazla bilim alanın kesiştiği olağanüstü karışık ve özel bir konudur. Bu nedenle bilimsel, kapsamlı yaklaşımlara gereksinim duymaktadır. Oysa Türkiye'de hiç bir zaman bu konu bilimsel yaklaşımlarla ele alınmamıştır. Bunun gereksinimi bile hissedilmediği için dün de bugün de üniversite öncesi, sırası ve sonrası trafik güvenliği eğitimi yapılamamakta, eğitilmiş insanlar yaratılamamaktadır.
 "    Milyonluk kentlerin

ulaşım, trafik güvenliğine ilişkin kararları

hiç bir planlama,
hiç bir teknik ve ekonomik etüd yapılmadan,
konudan bütünüyle habersiz
birkaç yönetici tarafından alınmakta ve hayata geçirilmektedir.

Bu alanda çok sınırlı bilimsel birikim dikkate alınmadığı gibi, ilgili eleman istihdamı bile düşünülmemektedir.


"    Ülkenin ulaştırma alanında değişik dönemleri içeren hiç bir planı bulunmamakta, hergün karayoluna
daha fazla yüklenilen bir sistemsizlik içinde, gereklilikleri tartışılır yatırımlarla, farklı ulaşım modları arasındaki dengesizlikler daha da derinleştirilmektedir.
"    Taşımaları disiplin altına alacak hiç bir yasa, yönetmelik değişik çıkar çevrelerinin baskıları sonucu uygulanamaktadır.
Bütün bunların sonucu olarak, trafik güvenliği konusu hiç bir zaman bilimsel temellere dayanan, bütüncül uzun erimli ulusal ulaşım ve trafik proğramlarına sahip olamamakta

,


Cumhur AYDIN
İletişim Bilgileri:
0312 586 8354
Ofis: C-BLOK No:410
http://www.atilim.edu.tr/~caydin/

Cumhur AYDIN
Yardımcı Doçent Doktor

Doğum Yılı: 1961

Akademik Dereceler
Derece Alan Üniversite Yıl
Doktora İnşaat Mühendisliği (Ulaştırma) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991
Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği (Ulaştırma) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1985
Lisans İnşaat Mühendisliği Dokuz Eylül Üniversitesi 1983
Akademik Ünvanlar
Ünvan Ay Yıl
Yardımcı Doçent Ocak 2002
Özgeçmiş 
Yayınlar
Kategori Indis Başlık Yayınlanma yeri Yılı
Ulusal Hakemli Dergi Diğerleri Yol Güvenliği Alanında Karar Destek Sisteminin Turkiye Karayollarında Uygulanışı Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitutü Dergisi. 2010
Uluslararası Hakemli Dergi Science Citation Index (expanded) Pedestrian self-reports of factors influencing the use of pedestrian bridges Accident Analysis & Prevention 2008
Kitap Diğerleri Safety Handbook for Secondary Roads ec.europa.eu/transport/roadsafety_library/publications 2007
Teknik Raporlar
2007-09-24 , C. AYDIN, "Ripcord -Iserest Project, Technical Conference (EU 6th Framework Reserach Project), "Decision support tool application in Turkey" , 2007-09-24 , C. AYDIN " , 0000-00-00 , C. AYDIN Detaylar
2006-01-01 , C. AYDIN , "Ripcord-Iserest Project, Technical Conference (EU 6th Framework Research Project) , "Traffic Safety Situation in Turkey"" , 0000-00-00 , C. AYDIN Detayl
 
  Bugün 35501 ziyaretçi (56635 klik) kişi burdaydı!  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol